Manifesto de Propósitos de "OS AVENTADOS"

           

1.Consolidarnos e estender-nos como asociación cultural capaz de recuperar e divulgar as tradicións culturais de a nosa comunidade, dando-as a coñecer tanto a quen nos visitan como a quen, desde os seus lugares de residencia desexan coñecer-nos no noso vertente cultural, contribuíndo a outra forma de turismo baseado no goce e troco da cultura e as expresións artísticas populares.

2.Servir de foro a quen desexan comezar ou continuar a transmitir as súas experiencias artísticas.

3.Recuperar as tradicións propias dos nosos raíces e divulgalas como elemento de unión e hospitalidade, así como de troco entre comunidades.

4.Colaborar á formación integral no plano artístico e cultural dos mais xoves.

5.Medrar en socios e en lugares nos que presentar as nosas experiencias e as obras dos nosos socios.

6.Ser un foro permanente de convivencia entre xeracións e comunidades de seres humanos con inquedanzas pola cultura e as artes.